HTML <p> Etiketi

HTML <p> etiketi paragraf tanımlamak için kullanılır. Tarayıcılar <p> etiketinden önce ve sonra otomatik olarak biraz boşluk(margin) bırakır. Bu boşluklar CSS ile biçimlendirilebilir.

 

Söz dizimi:

<p>Birinci paragraf.</p> 
<p>İkinci paragraf.</p> 
<p>Üçüncü paragraf.</p> 

Ekran Çıktısı:

Birinci paragraf.

İkinci paragraf.

Üçüncü paragraf.

 

Örnek-1(HTML Paragrafta Boşluk Kullanımı):

<p> 
Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500'lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır.
</p> 
<p> 
Beşyüz yıl boyunca          varlığını          sürdürmekle kalmamış, 
</p> 
<p> 
aynı zamanda pek değişmeden elektronik dizgiye de sıçramıştır. 1960'larda Lorem Ipsum pasajları </p> 
<p>da içeren Letraset yapraklarının yayınlanması ile ve yakın zamanda Aldus PageMaker gibi Lorem Ipsum sürümleri içeren masaüstü yayıncılık yazılımları ile popüler olmuştur. 
</p> 

Ekran Çıktısı:

Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500’lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır.

Beşyüz yıl boyunca varlığını sürdürmekle kalmamış,

aynı zamanda pek değişmeden elektronik dizgiye de sıçramıştır. 1960’larda Lorem Ipsum pasajları

da içeren Letraset yapraklarının yayınlanması ile ve yakın zamanda Aldus PageMaker gibi Lorem Ipsum sürümleri içeren masaüstü yayıncılık yazılımları ile popüler olmuştur.

 

Örnek-2(<br> ve <hr>) Kullanımı:

<!DOCTYPE html> 
<html> 
   <head> 
  </head> 
 <body> 
   <h2> Paragraf hr ve br Etiketi Kullanımı </h2> 
     <p><br>Bu bir paragraftır. 
   <br>Bu ikinci paragraftır.
        <hr><br>Bu üçüncü paragraftır. 
         <br>Bu dördüncü paragraftır. 
     </p> 
  </body> 
</html> 

Ekran Çıktısı:

Paragraf hr ve br Etiketi Kullanımı


Bu bir paragraftır.
Bu ikinci paragraftır.Bu üçüncü paragraftır.
Bo dördüncü paragraftır.

 

Tarayıcı Desteği: