HTML <pre> Etiketi

HTML <pre> etiketi önceden biçimli metin tanımlamak için kullanılır. Pre etiketi kullanılırken satır sonları ve boşluklar korunur. Metinler ise sabit genislikli yazı tipleri ile görüntülenir.

 

Örnek:

<pre> 
Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde 
kullanılan mıgır metinlerdir. 
   Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune 
</pre> 

Ekran Çıktısı:

 
Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde 
kullanılan mıgır metinlerdir. 
   Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune 

 

Örnek-2:

<pre> 
package com.lifeacode; 
public class İlkOrnek{ 
public static void main(String args[]){ 
System.out.println("Merhaba Dünya"); 
} 
} 
</pre> 

Ekran Çıktısı:

 
package com.lifeacode; 
public class İlkOrnek{ 
public static void main(String args[]){ 
System.out.println("Merhaba Dünya"); 
} 
} 

 

Tarayıcı Desteği: