HTML <progress> Etiketi

HTML <progress> etiketi bir görevin ilerleme durumunu belirtir.

 

Özel Kullanımları:

Etiket
Açıklama
value
Tamamlanan görev miktarını tanımlar.
max
Görevin toplam değerini belirtir.

 

Söz dizimi:

<progress></progress> 

Ekran Çıktısı:

 

Örnek-1:

İndirilme Durumu: 
<progress value="57" max="100"></progress> 

Ekran Çıktısı:

İndirilme Durumu:

 

Örnek-2:

<script> 
var svalue=1; 
function xyz(){ 
 var ilerleme = document.getElementById ('progress-html-egitimi'); 
   setInterval (function () 
  {  
         if(svalue<100){ 
          svalue++; 
          ilerleme.value =svalue;  
         } 
         xyz();       
   }, 1000); 
} 
</script> 
<progress id="progress-html-egitimi" min="1" max="100"></progress>  
<br/><br/> 
<button onclick="xyz()">Başla</button> 

Ekran Çıktısı: 

Tarayıcı Desteği: