HTML <rp> Etiketi

HTML <rp> etiketi <ruby> etiketini desteklemeyen tarayıcılar için bir açıklama satırı oluşturur. Ruby karakter açıklamaları Doğu Asya tipografisi kullanır.

HTML <rp> etiketi <ruby> ve/veya <rt> etiketleri ile birlikte kullanılırken; <ruby> etiketi içerisinde bulunan bir karakter <rt> etiketi ile açıklanırken, tarayıcıların desteklemediği bir dil karakteri için <rp> etiketi kullanılır

 

Söz dizimi:

<rp> İçerik..</rp> 

 

Özellikleri:

Görüntüleme
Etiketi Başlat/ Etiketi Bitir
Kullanımı
Çizgi
Hem Başlangıç Hem Bitiş
Metinsel

 

Örnek:

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
  <title>HTML rp Etiketi</title> 
  <style> 
  body a{ 
    text-align: center; 
  } 
    rt{ font-size: 15px; 
      color: blue; 
    } 
  </style> 
</head> 
<body> 
<h1>HTML rp Etiketi Kullanımı</h1> 
<ruby> 
   漢<rp>(</rp><rt>Kan</rt><rp>)</rp> 
  字 <rp>(</rp><rt>ji</rt><rp>)</rp> 
</ruby> 
</body> 
</html> 

Ekran Çıktısı:

HTML rp Etiketi

HTML rp Etiketi Kullanımı

(Kan)(ji)

 

Tarayıcı Desteği: