HTML <rt> Etiketi

HTML <rt> etiketi <ruby> etiketinine ait karakterler için açıklama tanımlar.

HTML <rt> etiketi <ruby> ve/veya <rp> etiketleri ile kullanılırken: <ruby> etiketi içerisinde bulunan bir karakterin açıklaması için <rt> etiketi, tarayıcıların desteklemediği bir dil karakteri açıklaması için de <rp> etiketi kullanılır.

 

Söz dizimi:

<rt>........ </rt> 

 

Özellikleri:

Görüntüleme
Etiketi Başlat/ Etiketi Bitir
Kullanımı
Çizgi
Hem Başlangıç Hem Bitiş
Biçimlendirme

 

Örnek:

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
  <title>HTML rt Etiketi</title> 
  <style> 
  body a{ 
    text-align: center; 
  } 
    rt{ font-size: 12px; 
      color: red; 
    } 
  </style> 
</head> 
<body> 
<h1>HTML rt Etiketi Kullanımı</h1> 
<ruby> 
   大哥<rt>Büyük Kardeş</rt> 
</ruby> 
</body> 
</html> 

Ekran Çıktısı:

HTML rt Etiketi

HTML rt Etiketi Kullanımı

大哥Büyük Kardeş

 

Tarayıcı Desteği: