HTML <s> Etiketi

HTML <s> etiketi doğru veya uygun metin tanımlamak için kullanılır. HTML  <s> etiketi silinen ya da değiştirilen metinleri tanımlamak için kullanılmamalıdır. Dilinen veya değiştirilen metinler için <del> etiketi kullanılır.

 

Söz dizimi:

<s> İçerik...</s> 

 

Özellikleri:

Görüntüleme
Etiketi Başlat/ Etiketi Bitir
Kullanımı
Çizgi
Hem Başlangıç Hem Bitiş
Biçimlendirme

 

Örnek:

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
  <title>HTML s Etiketi</title> 
  <style> 
    body a{ 
    text-align: center;} 
    s{ 
    color: blue; 
    } 
  </style> 
</head> 
<body> 
<h2>HTML s Etiketi Kullanımı</h2> 
<p><s>Çevrimiçi dersler için son başvuru tarihi: 12/02/2019</s></p> 
<p>Çevrimiçi dersler için son başvuru tarihi: 13/03/2019</p> 
</body> 
</html> 

Ekran Çıktısı:

HTML s Etiketi

HTML s Etiketi Kullanımı

Çevrimiçi dersler için son başvuru tarihi: 12/02/2019

Çevrimiçi dersler için son başvuru tarihi: 13/03/2019

 

Tarayıcı Desteği: