HTML <script> Etiketi

HTML <script> etiketi istemci tarafında çalışan bir script tanımlamak için kullanılır.Örneğin JavaScript istemci tarafında çalışır. HTML <script> etiketi içerisinde script ifadeleri yer alır. Bununla birlikte src özelliği ile harici bir script dosyası da çağırabiliriz. 

 

Söz dizimi:

<script> 
 //cKod Bloğu
</script> 

 

Özel Kullanımları:

Özellik
Açıklama
Uyumluluk
src
Harici bir komut dosyasının URL adresini belirtir.
HTML 4.01, HTML5
type
Komut dosyasının ortam türünü belirtir.
HTML 4.01
async
Komut dosyasının eş zamansız çalıştırıldığını belirten boolean değeridir.
HTML5
defer
Komut dosyasının belge ayrıştırıldıktan sonra çalıştırıldığını belirtmek için kullanılır. Boolean değeridir.
HTML 4.01, HTML5

 

Örnek:

<script type="text/javascript"> 
document.write("Lifeacode öğrencileri JavaScript öğrenmesini çok sever.") 
</script> 

Ekran Çıktısı:

 

Örnek-2:

<script type="text/javascript">  
function msg(){  
 alert("Merhaba Dünya");  
}  
</script> 

 

Harici Bir Script Dosya Çağırma

Src özelliği kullanılarak dışarıdan harici bir dosya belge içerisine eklenebilir. Bu özellik <head> etiketi içerisinde kullanılır.

<script type="text/javascript" src="komut.js" /> 

 

Tarayıcı Desteği: