HTML <strike> Etiketi

HTML <strike> etiketi üstü çizili metin tanımlar. Bu etiket HTML 5’de desteklenmemektedir. Bu etiket yerine <del> etiketini kullanabilirsiniz HTML <strike> etiketi HTML 4.01’de önerilmez.

 

Söz dizimi:

<strike>Kod Bloğu...</strike> 

 

Özellikleri:

Görüntüleme
Etiketi Başlat/ Etiketi Bitir
Kullanımı
Çizgi
Hem Başlangıç Hem Bitiş
Biçimlendirme

 

Örnek:

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
  <title>strike Etiketi</title> 
</head> 
<body> 
 <h2>HTML strike etiketi kullanımı</h2> 
 <p><strike>Strike etiketi için örnek cümle.</strike></p> 
 <p>Bu da normal paragraf.</p> 
</body> 
</html> 

Ekran Çıktısı:

strike Etiketi

HTML strike etiketi kullanımı

Strike etiketi için örnek cümle.

Bu da normal paragraf.

 

Tarayıcı Desteği: