HTML <style> Etiketi

HTML <style> etiketi HTML dökümanları için stil belgesi tanımlamak için kullanılır. HTML <style> etiketinin bir diğer görevi ise  HTML etiketlerinin nasıl işleneceğini tanımlamaktır. HTML dökümanı için birçok style etiketi içerir. HTML  <style> etiketi, “scoped” özelliği yoksa, <head> etiketi içerisinde tanımlanır.

 

Söz dizimi:

style= "property:value" 

 

 

HTML Renk Stili 

HTML dökümanında metin rengini tanımlamak için kullanılır.

<h3 style="color:green">Bu renk yeşil..</h3> 
<h3 style="color:red">Bu renk kırmızı.</h3> 

Ekran Çıktısı:

Bu renk yeşil..

Bu renk kırmızı.

 

 

HTML Arkaplan Stili 

HTML dökümanında arka plan rengi tanımlamak için kullanılır.

<h3 style="background-color:red;">Arka plan rengi kırmızı olacak.</h3> 
<h3 style="background-color:blue;color:white">Mavi arkaplan rengi.</h3> 

Ekran Çıktısı:

Arka plan rengi sarı olacak.

Mavi arkaplan rengi.

  

 

HTML Yazı Tipi Ailesi Stili

HTML dökümanının yazı tipinin hangi yazı tipi ailesine ait olduğunu belirtir.

<h3 style="font-family:times new roman">Bu yazı tipi times new roman ailesi fontuna aittir. </h3> 
<p style="font-family:arial">Bu yazı tipi arial ailesi fontuna aittir. </h3> </p> 

Ekran Çıktısı:

Bu yazı tipi times new roman ailesi fontuna aittir.

Bu yazı tipi arial ailesi fontuna aittir.

  

 

HTML Yazı Tipi Boyutu Stili

HTML dökümanında metinlerin boyutunu tanımlamak için kullanılır.

<h3 style="font-size:200%">Bu yazı 200% boyutunda bir h3 yazısıdır.</h3> 
<p style="font-size:200%">Bu yazı 200% boyutunda bir p yazısıdır.</p> 

Ekran Çıktısı:

Bu yazı 200% boyutunda bir h3 yazısıdır.

Bu yazı 200% boyutunda bir p yazısıdır.

 

 

HTML Metin Hizalama Stili

HTML dökümanında yer alam ögenin yatay metin hizalamasını tanımlamak için kullanılır.

<h3 style="text-align:right;background-color:pink;">Sağa hizalanmış bir metin tanımlar.</h3> 
<p style="text-align:center;background-color:pink;">Ortalı bir metin tanımlamak için kullanılır.</p> 

Ekran Çıktısı:

Sağa hizalanmış bir metin tanımlar.

Ortalı bir metin tanımlamak için kullanılır.

 

Tarayıcı Desteği: