HTML <sub> Etiketi

HTML <sub> etiketi altsimge metni tanımlamak için kullanılır. Altsimge metinleri yarım karakter boyutundadır ve taban çizgisine göre ortalanır. Örneğin kimyasal formüller için kullanılabilir. H2O gibi.

 

Söz dizimi:

<sub>Kod Bloğu..</sub> 

 

Özellikleri:

Görüntüleme
Etiketi Başlat/ Etiketi Bitir
Kullanımı
Çizgi
Hem Başlangıç Hem Bitiş
Metin

 

Örnek:

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
   <title>Sub Etiketi</title> 
  <style> 
   body s1{ 
     text-align: center; 
   } 
   p s2{ 
   color: blue; 
   } 
  </style> 
</head> 
<body> 
<h2>HTML sub Etiketi Kullanımı</h2> 
<p>Sülfirik Asit kimyasal olarak yazılışı: H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub></p> 
</body> 
</html> 

Ekran Çıktısı:

Sub Etiketi

HTML sub Etiketi Kullanımı

Sülfirik Asit kimyasal olarak yazılışı: H2SO4

 

Tarayıcı Desteği: