HTML <sup> Etiketi

HTML <sup> etiketi üstsimge metni tanımlamak için kullanılır. Örneğin WWW[1] gibi.

 

Söz dizimi:

<sup>Kod Bloğu...</sup> 

 

Özellikleri:

Görüntüleme
Etiketi Başlat/ Etiketi Bitir
Kullanımı
Çizgi
Hem Başlangıç Hem Bitiş
Biçimlendirme

 

Örnek:

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
  <title>HTML sup Etiketi</title> 
  <style> 
    body s1{ 
    text-align: center; 
    } 
  </style> 
</head> 
<body> 
 <h2>HTML sup Etiketi Örneği</h2> 
 Pisagor Teoremi::  
 <p style="font-size: 25px; color: blue;"><var>a</var><sup>2</sup>+<var>b</var><sup>2</sup>=<var>c</var><sup>2</sup> 
 </p> 
 <p>Burada a,b ve c üçgenin kenarlarını temsil eder.</p> 
</body> 
</html> 

Ekran Çıktısı:

HTML sup Etiketi

HTML sup Etiketi Örneği

Pisagor Teoremi::

a2+b2=c2

Burada a,b ve c üçgenin kenarlarını temsil eder.

 

Tarayıcı Desteği: