HTML <table> Etiketi

HTML <table> etiketi HTML tabloları tanımlamak için kullanılır. HTML <table> etiketi bir veya daha fazla <th>, <tr> ya da <td> etiketlerinden oluşur.

HTML <tr> etiketi satır, <th> etiketi tablo başlığı, <td> etiketi ise tablo hücresi tanımlamak için kullanılır.

  

Kullanımı:

<table>  
<tr><th>İsim</th><th>Soyisim</th><th>Puan</th></tr>  
<tr><td>Ahmet</td><td>Ulu</td><td>70</td></tr>  
<tr><td>Mehmet</td><td>Erdem</td><td>90</td></tr>  
<tr><td>Hakan</td><td>Beşer</td><td>65</td></tr>  
<tr><td>Hande</td><td>Simay</td><td>75</td></tr>  
</table> 

Ekran Çıktısı:

İsim
Soyisim
Puan
Ahmet
Ulu
70
Mehmet
Erdem
90
Hakan
Beşer
65
Hande
Simay
75

 

HTML Tabloda Kullanılan Etiketler

Etiket
Açıklama
<table>
Tablo tanımlar.
<tr>
Bir satır tanımlar.
<th>
Başlık hücresi tanımlar.
<td>
Hücre tanımlar.
<caption>
Tablo başlığı tanımlar.
<colgroup>
Bir tabloda sütun grubu belirtir.
<col>
Sütun ve özelliklerini belirtir.
<tbody>
Tablodaki gövde içeriğini gruplar.
<thead>
Tablodaki başlık içeriğini gruplar.
<tfooter>
Tablodaki altbilgi içeriğini gruplar.

 

Tarayıcı Desteği: