HTML <td> Etiketi

HTML <td> etiketi HTML tablosu üzerinde standart bir hücre tanımlamak için kullanılır. Bakıldığı zaman HTML tabloları üzerinde iki tür hücre bulunur:

Başlık hücreleri: Başlık bilgilerini içerir.(<th> etiketi)

Standart hücreler: Veri içeren hücrelerdir.(<td> etiketi)

<th> etiketi kalın ve merkeze hizalı olarak tanımlanır.

<td> etiketi varsayılan olarak sola hizalanır.

 

Örnek:

<table border="1">
<tr>
<td>İlk Hücre</td>
<td>İkinci Hücre</td>
</tr>
</table>

 

Özel Kullanımları:

Özellik
Değer
Tanımı
abbr
metin
Hücre içeriğinin kısa açıklamasını belirler.
align
 • left
 • right
 • center
 • justify
 • char
Hücre içeriğinin yatay olarak hizalar.
axis
kategori ismi
Hücrelerin kategorilenmesini belirtir.
HTML5 desteklenmiyor.
bgcolor
Renk adı
Hücrenin arka plan rengini belirler.
char
karakter
İçeriğin hizalanması için karakter belirtir.
charoff
sayı
Hizalanacak karakter sayısını belirtir.
colspan
sayı
Kaç sütun birleştirileceğini belirtir.
headers
header-id
Hücre içeriğinin hangi başlığa bağlı olduğunu belirler.
height
piksel
%
Hücre yüksekliğini belirler.
nowrap
nowrap
Hücre içeriğinin kaydırılmaması için kullanılır.
rowspan
sayı
Birleştirilecek satırları belirler.
scope
 • col
 • colgroup
 • row
 • rowgroup
Başlık hücreleri ve standart hücrelerin nasıl ilişkilendirileceğini belirler.
valign
 • top
 • middle
 • bottom
 • baseline
İçeriğin dikey olarak hizalanmasını sağlar.

width
%
Hücre genişliğini belirler.

 

Tarayıcı Desteği: