HTML <textarea> Etiketi

HTML <textarea> etiketi, çok satırlı metin giriş alanlarıtanımlamak için kullanılır. Tanımlanan metin alanlarına sınırsız sayıda karakter yazılabili. Ayrıca bu metin alanları sabit genişlikli yazı ile görüntülenir(Courier). Metin alanlarının boyutu cols ve rows kullanılarak belirlenir.

 

Söz dizimi:

<textarea rows="8" cols="80">  
Lifacode.com textarea örneği.
</textarea> 

 

Özel Kullanımları:

Nitelik
Açıklama
autofocus
Sayfa yüklendiği sırada metin alanının odaklanacağı noktayı belirtir.
form
Textarea’nın sahip olduğu form ve formları belirtir.
maxlength
Maksimum zin verilen karakter sayısını belirtir.
placeholder
Textarea içerisinde bir ipucu metini belirtir.
required
Textarea’nı boş geçilemeyeceğini belirtir.
wrap
Metin alanının nasıl paketleneceğini belirtir.

 

Örnek:

<form action="guncelle.jsp" id="kullaniciforum"> 
İsim: <input type="text" name="Kullanıcı Adı:"> 
 <button type="button">Gönder</button> 
</form> 
<br> 
<textarea rows="8" cols="65" name="comment" form="kullaniciforum"> 
İlgi Alanlarınız....</textarea> 
<p>Yukarıdaki Textarea formun dışında ancak yine de formun bir parçası.</p> 
<p><b>Not:</b> Form niteliği İnternet Explorer'da desteklenmez.</p> 

Ekran Çıktısı:

İsim:

Yukarıdaki Textarea formun dışında ancak yine de formun bir parçası.

Not: Form niteliği İnternet Explorer’da desteklenmez.

 

Tarayıcı Desteği: