HTML <th> Etiketi

HTML <th> etiketi, HTML tablosu içerisinde bir başlık hücresi tanımlamak için kullanılır. HTML <th> etiketi varsayılan olarak kalın ve merkeze hizalıdır.

İki tür HTML hücre vardır:

Başlık hücreleri: Başlık hücreleridir.(<th> etiketi)

Standart hücreler: Veri hücreleridir.(<td> etiketi)

 

Söz dizimi:

<th>İçerik.... </th> 

 

Özellikleri:

Görüntüleme
Etiketi Başlat/ Etiketi Bitir
Kullanımı
Yok
Hem Başlangıç Hem Bitiş
Tablo

 

Örnek:

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
  <title>HTML th Etiketi</title> 
  <style> 
  table tableornek{ 
           border-collapse: collapse;  
      width: 60%;} 
   th,td{ 
    background-color: #528b8b; 
    padding: 8px; 
    } 
</style> 
</head> 
<body> 
 <h2>HTML th Etiketi Örneği</h2> 
 <table border="1"> 
    <tr> 
    <th>Ay</th> 
    <th>Tarih</th> 
    </tr> 
        <tr> 
         <td>Haziran</td> 
         <td>20.06.2019</td> 
      </tr> 
      <tr> 
          <td>Temmuz</td> 
          <td>01.07.2019</td> 
      </tr> 
      <tr> 
        <td>Ağustos</td> 
        <td>12.08.2019</td> 
        </tr> 
 </table> 
</body> 
</html> 

Ekran Çıktısı:

HTML th Etiketi

HTML th Etiketi Örneği

Ay
Tarih
Haziran
20.06.2019
Temmuz
01.07.2019
Ağustos
12.08.2019

 

Özel Kullanımları:

Özellik Değer Açıklama
abbr text

Hücre içeriğinin kısa açıklamasını belirtmek için kullanılır.

align
 • left
 • right
 • center
 • justify
 • char
Hücre içeriğinin yatay olarak nasıl hizalanacağını belirtir.
axis category name Hücreleri kategorilere ayırır.
bgcolor color name Hücrenin arkaplan rengini belirtir.
char character İçeriğin hizalanması için karakter belirtir.
charoff number Hizalanacak karakter sayısını belirtir.
colspan number Kaç sütun birleştirileceğini belirtir.
headers header-id Hücre içeriğinin bağlı olduğu başlığı belirtir.
height piksel Hücrenin yüksekliğini belirtir.
nowrap nowrap Hücre içeriğinin kaydırılmaması gerektiğini belirtir.
rowspan number Kaç satırın birleştirileceğini belirtir.
scope
 • col
 • colgroup
 • row
 • rowgroup
Tablonun başlık hücreleri ve standart hücrelerinin ilişkilendirileceğini belirtir.
valign
 • top
 • middle
 • bottom
 • baseline
İçeriğin dikey olarak nasıl hizalanacağını belirtir.
width piksel Hücrenin genişliğini belirtir.

 

Tarayıcı Desteği: