HTML <time> Etiketi

HTML <time> etiketi Gregoryan takvime göre saat veya tarih tanımlamak için kullanılır.

 

Söz dizimi:

<time>Saat ve Tarih Tanımlama Alanı</time>  

 

Özellikleri:

Özellik
Açıklama
datetime
Okunabilir tarih/saat tanımlamak için kullanılır.

 

Örnek:

<p>Mağazamızın açılışı <time>09:00</time> Öğleden Önce </p>  
<p>Toplantı <time datetime="2019-10-12">Cumartesi</time>.</p>  
<p>2. Toplantı <time datetime="2019-10-13 T0 19:00-21:00">Pazar</time>.</p>  

Ekran Çıktısı:

Mağazamızın açılışı Öğleden Önce

Toplantı .

2. Toplantı .

Not: Yukarıdaki örnekte, body etiketindeki ilk satır, zaman etiketinin temel kullanımını tanımlar. Kullanılan ikinci satır datetime niteliğinin, makinede okunabilir bir içerik sağlamak için kullanılır. Üçüncü satır ise datetime özelliğini kullanarak belirli bir tarih ve saat sağlamak için kullanılır.

 

Tarayıcı Desteği: