HTML <tr> Etiketi

HTML <tr> etiketi, HTML tablosun üzerinde bir satır tanımlamak için kullanılır. HTML <tr> etiketi bir veya daha fazla <th> veya <td> etiketi içerebilir.

 

Söz dizimi:

<tr>İçerik...</tr>

 

Özellikleri:

Görüntüleme
Etiketi Başlat/ Etiketi Bitir
Kullanımı
Çizgi
Hem Başlangıç Hem Bitiş
Tablo İçeriği

 

Örnek:

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
  <title>HTML tr Etiketi</title> 
  <style> 
   table { 
    border-collapse: collapse; 
    margin-left: 320px; 
   } 
   th,td{ 
    padding: 25px;}  
   th{ 
    background-color: #005cb9;} 
   td{ 
    background-color:#98f5ff;} 
  </style> 
</head> 
<body> 
 <h2>HTML tr Etiketi Örneği</h2> 
 <table border="1"> 
  <caption><b>Dünyanın En Kalabalık Ülkeleri</b></caption> 
  <tr> 
  <th>Sıra</th> 
  <th>Ülke</th> 
  <th>Nüfus</th> 
    </tr> 
    <tr> 
  <td>1</td> 
  <td>Çin</td> 
  <td>1 Milyar</td> 
    </tr> 
    <tr> 
  <td>2</td> 
  <td>Hindistan</td> 
  <td>1 Milyar</td> 
    </tr> 
  <tr> 
     <td>3</td> 
      <td>ABD</td> 
     <td>300 Milyon</td> 
       </tr> 
 </table> 
</body> 
</html> 

Ekran Çıktısı:

HTML tr Etiketi

HTML tr Etiketi Örneği

Dünyanın En Kalabalık Ülkeleri
Sıra
Ülke
Nüfus
1
Çin
1 Milyar
2
Hindistan
1 Milyar
3
ABD
300 Milyon

 

Özel Kullanımları:

Özellik
Değer
Tanımı
align
 • left
 • right
 • center
 • justify
 • char
İçeriğin yatay olarak nasıl hizalanacağını belirtir.
bgcolor
renk adı
Satırın arkaplan rengini belirler.
char
karakter
İçeriğin hizalanacağı karakteri belirtir.
charoff
sayı
İçeriğte hizalanacak karakter sayısını beliler.
valign
 • top
 • middle
 • bottom
 • baseline
İçeriği dikey olarak hizalar.

 

Tarayıcı Desteği: