HTML <track> Etiketi

HTML <track> etiketi, medya nesneleri için metinler tanımlar. Medya dosyaları oynatılırken altyazı, başlık vb. metinler görüntülenir.

 

Söz dizimi:

<track src=" " kind=" " srclang=" " label=" "> 

 

Özellikleri:

Görüntüleme
Etiketi Başlat/ Etiketi Bitir
Kullanımı
Çizgi
Sadece Başlangıç 
HTML Ortam Dosyası

 

Örnek:

 <!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<title>HTML track Etiketi</title> 
</head> 
<body> 
 <h2>HTML track Etiketi Örneği</h2> 
 <video controls="controls"> 
   <source src="ornekdosya.mp4" type="video/mp4"> 
  <track src="ornekdosya.vtt" kind="subtitles" srclang="tr" label="Türkçe"> 
  Malesef tarayıcınız ortam dosyasını desteklemiyor!
 </video> 
</body> 
</html> 

Ekran Çıktısı:

HTML track Etiketi

HTML track Etiketi Örneği

 

Özel Kullanımları:

Özellik
Değer
Tanımı
default
default
Başka bir parça işaretlenmediği sürece parçanın etkinleştirilmesi gerektiğini belirtir.
kind
 • caption
 • chapters
 • description
 • metadata
 • subtitles
Eklenecek metin parçasının türünü belirtir.
label
metin
Metin parçalarının başlığını belirtir.
src
URL
Parça dosyalarının yolunu belirtir.
srclang
dil-kodu
Parçanın metin içeriğinin dilini tanımlar.

 

Tarayıcı Desteği: