HTML <u> Etiketi

HTML <u> etiketi, normal metinlerden farklı metinlerin açıklamasını(karakter içermeden) tanımlamak için kullanılır. Örneğin yanlış yazılmış bir kelime, veya Çince özel kelimeler gibi.

 

Özellikleri:

Görüntüleme
Etiketi Başlat/ Etiketi Bitir
Kullanımı
Çizgi
Başlangıç ve Bitiş
Biçimlendirme

  

<u> etiketini bağlantılı metinlerde kullanmaktan kaçının.

 

Örnek:

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<title>HTML u Etiketi</title> 
<style> 
   u { 
  text-decoration: red wavy underline;} 
</style> 
</head> 
<body> 
<h2>HTML u Etiketi Örneği</h2> 
<p>Bu etiket <u>altı çizili </u>metin tanımlar.</p> 
</body> 
</html> 

Ekran Çıktısı:

HTML u Etiketi

HTML u Etiketi Örneği

Bu etiket altı çizili metin tanımlar.

 

Tarayıcı Desteği: