HTML <var> Etiketi

HTML <var> etiketi, bir matematik denkleminde değişkeni tanımlamak için kullanılan bir ifade etiketidir. Tarayıcılarda italik yazı tipinde görüntülenir.

Aşağıda, <var> etiketi ile kullanılan bazı ilişkili ögeler vardır:

Öge
Açıklama
<code>
Bilgisayar programlama kodu
<kbd>
Klavye girişi
<samp>
Örnek çıktı

 

Söz dizimi:

<var>İçerik...</var> 

 

Özellikleri:

Görüntüleme
Etiketi Başlat/ Etiketi Bitir
Kullanımı
Çizgi
Başlangıç ve Bitiş
Biçimlendirme

 

Örnek:

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<title>HTML var Etiketi/title> 
</head> 
<body> 
<h2>HTML var Etiketi Kullanımı</h2> 
<p>Aşağıda bir matematik kuralı verilmiştir:</p> 
<p><var>a</var>(<var>b</var>+<var>c</var>)=<var>ab</var>+<var>ac</var></p> 
</body> 
</html> 

Ekran Çıktısı:

 

Tarayıcı Desteği: