HTML <wbr> Etiketi

HTML <wbr> etiketi, kelime arası satır sonu eklemek için kullanılır.(Kelime çok uzunsa ve tarayıcı kelimeyi yanlış yerde bölüyorsa bu etiket onu düzenler.)

 

Örnek:

<p> Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan 
mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı 
<i>LoremIpsumdizgivebaskıendüstrisinde</i>  
</p>  
<p>Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde <code>lorem</code> ipsum...<br/>  
<i> LoremIpsumdizgivebaskıendüstrisinde </i></p>  
<p> Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde </p>  
<i> Lorem<wbr>İpsum<wbr>dizgi<wbr>ve<wbr>baskı<wbr>endüstrisinde</i>  

Ekran Çıktısı:

Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı LoremIpsumdizgivebaskıendüstrisinde

Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde lorem ipsum…
LoremIpsumdizgivebaskıendüstrisinde

Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde

Loremİpsumdizgivebaskıendüstrisinde

 

Tarayıcı Desteği: