HTML <param> Etiketi

HTML <param> etiketi <object> etiketi ile gömülen nesneye parametre tanımlamak için kullanılır. HTML 5’te ses ve video dosyalarının oynatılması için <audio> ve <video>. etiketleri kullanılmaktadır.

 

Söz dizimi:

<param name=" " value=""> 

 

Özellikleri:

Görüntüleme
Etiketi Başlat/ Etiketi Bitir
Kullanımı
Çizgi
Boş Etiket(Son Etiket Yok)
Programlama

 

Örnek:

 <!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<title>Param Etiketi</title> 
</head> 
<body> 
<h2>HTML Param Etiketi Örneği</h2> 
<object data="https://www.youtube.com/embed/-S9SZTkex2Q"> 
<param name="controller" value="true"> 
</object> 
</body> 
</html> 

Ekran Çıktısı:

Param Etiketi

HTML Param Etiketi Örneği

 

Özel Kullanımları:

Özellik
Değer
Açıklama
name
text
Parametre ismini belirtir.
value
text
Parametre değerini belirtir.
type
content_type
Parametrenin ortam türünü belirtir. Valuetype türü “ref” olursa kullanılır.
valuetype
 • data
 • ref
 • object
Değer niteliğinin türünü belirtir.

 

Tarayıcı Desteği: