İç içe if Java

Daha önce if yapıları ile ilgili if, if else, if else if konularını görmüştük.

Şimdi ise iç içe if kavramını açıklayacağız. Buradaki temel mantık 2 koşulun veya daha fazla koşulun kabul edildikten sonra istenilen kodların çalıştırılmasıdır. Bu durumda if, içerisine başka bir koşul ifadesinin yer almasına izin verir.

Aşağıdaki iç içe if örneğini inceleyelim :

if(Boolean_deger1) {
  // deger1 true ise bu kısım çalışır

  if(Boolean_deger2) {
   // deger2 true ise bu alan çalışır.

    if(Boolean_deger3) {
     // deger3 true ise bu alan çalışır.

    }
  }
}

Yukarıda görüldüğü gibi 3. sıradaki if ifadesinin çalıştırılması için deger1,deger2 ve deger3 ifadelerinin true olması gerekmektedir.