Java’da Anahtar Kelimeler (Keyword)

Java programlama dili, derleyici için özel anlam taşıyan ve değişken adlar olarak kullanılamayan toplam 50 ayrılmış anahtar kelimeye sahiptir. Alfabetik sırada yer alan Java anahtarlarının bir listesi aşağıdadır.

 • abstract
 • assert
 • boolean
 • break
 • byte
 • case
 • catch
 • char
 • class
 • const
 • continue
 • default
 • do
 • double
 • else
 • enum
 • extends
 • final
 • finally
 • float
 • for
 • goto
 • if
 • implements
 • import
 • instanceof
 • int
 • interface
 • long
 • native
 • new
 • package
 • private
 • protected
 • public
 • return
 • short
 • static
 • strictfp
 • super
 • switch
 • synchronized
 • this
 • throw
 • throws
 • transient
 • try
 • void
 • volatile
 • while

Java anahtar kelimeleri ile ilgili dikkate değer bazı noktalar:

 • Const ve goto hareketsiz sözcüklerdir kullanılmazlar.
 • True, false ve null, literal değil anahtar kelimelerdir.
 • Tüm anahtar kelimeler küçük harflerle yazılmıştır.

Aşağıdaki tabloda, kategorilere göre gruplandırılmış anahtar kelimeler gösterilmektedir:

 

 • Erişim değişkenleri :

privateprotected, public

 • Sınıf, metot, değişken değikenleri :

abstractclassextendsfinalimplementsinterfacenativenew,staticstrictfpsynchronizedtransientvolatile

 • Akış Kontrolü : 

break, case, continue, default, do, else, for, if, instanceof, return,switch, while

 • Paket Ekleme,Kontrol : 

import, package

 • Primitive tip : 

boolean, byte, char, double, float, int, long, short

 • Hata İşleme : 

assert, catch, finally, throw, throws, try

 • Sayım : 

enum

 • Diğer : 

super, this, void

 • Kullanılmayan : 

const, goto