Java da Primitive Değişkenler

Değişkenler bize program içeresinde özel olarak ayırabileceğiniz alanlar sağlar.
Her bir değişken Java da spesifik türdendir. Tanımladığımız değişken türüne göre hafızada yer ayrılır.
Java değişken türlerine geçmeden önce nasıl kullanıldıklarına bakalım.
Değişken türleri tanımlanırken her zaman değişken adından önce gelir.

degisken_turu degisken_adi;

Java Değişken Türleri

Java Primitive değişken türleri

Javada 8 tür primitive değişken vardır. Bunlar aşağıdaki gibidir.

1.Byte

 • 8 bitlik alan kaplar.
 • Minimum alabileceği değer -128(-2^7) dır.
 • Maksimum alabileceği değer 128(2^7) dır.
 • Varsayılan değeri 0 dır.
 • byte türü int den daha küçüktür.
 • Kullanım şekli byte deger=100

2.short

 • short türü hafizada 16 bitlik alan kaplar.
 • Alabileceği minimum ve maksimum degerler -32.7682 ile 32.767 (2^15)  arasıdır.
 • Tanımlanma şekli short deger=141415

3.int

 • int türü hafızada 32 bitlik yer kaplar.
 • Alabileceği değer aralığı -2,147,483,648 ile 2,147,483,648 arasıdır.
 • Tanımlanma şekli int deger= 62627

4.long

 • long türü hafizada 64 bitlik yer kaplar.
 • Alabileceği değer aralıkları
 • 9,223,372,036,854,775,807 ile 9,223,372,036,854,775,807 arasıdır.

5.float

 • float türü IEEE nin 754. noktalı sayıların yazım şekli standardını barındırır.
 • Hafızada 32 bit yer kaplar.
 • Varsayılan değeri 0.0f dır.
 • Tanımlanma şekli float deger= 272.33f

6.double

 • Double türü hafızada 64 bit yer kaplar.
 • Yine bu türde IEEE nin 754. standartını barındırır.
 • Varsayılan değeri 0.0d dır.
 • Tanımlanma şekli double deger=663.3

7.boolean

 • boolean türü 1 bittir. 1 ve 0 dır.
 • 2 değeri vardır. true yada false
 • Varsayılan değeri false dur.
 • Tanımlanma şekli boolean değer= true

8.char

 • char türü 16 bitlik unicode karakter tutar.
 • Tanımlanma şekli char değer = ‘X’.