Java Diziler

Dizier aynı türdeki verilerin tutulduğu yapılardır. Index tabanlıdır. Diziler kendi içerisinde indexlenerek tutulurlar. Dizidenden herhangi bir item’i çağırmak için nümerik değer olan index kullanılır. Index sayısı daima 0(Sıfır) dan başlar.
Dizi tanımlanırken veri tipi ve dizi adı verilerek tanımlanır. Veri tipi tanımlanırken dizinin kendine özel tanımlamasında kullanılan parantezler eklenir.
type[] diziadi;
Veri tiplerinde dizi tanımlama şekli aşağıdadır.
int[] diziadi;
Diziye boyut vermek için
int[] diziadi= new int [6] ;
kullanılır.
Yukarıda dizilerin index tabanlı olduklarını belirtmiştik. dizilere değer ataması yapılırken indekslerden faydalanılır. Bir örnekle inceleyelim
diziadi[0] = 5;
Yukarıda görüldüğü gibi 0. indexdeki dizi elemanına 5 değeri atanmıştır.
Bir diğer değer atama şeklide diziyi tanımlarken gerçekleştirilebilir. Örneğin
String[] diziadi = {"Life","A","Code"};
Eğer dizinin boyutunu almak istiyorsak diziadi.length yapısı kullanılır.