Java Do While Döngüsü

Do while döngüsü while döngüsüne çok benzer yapıdadır. Aralarında bulunan fark do while döngüsünün ters çalışmasıdır. Bu döngüde döngü her dönüşünde do ifadesinin içerisine girer. Orada bulunan kodları çalıştırır ve şart sağlanıyorsa döngü görevine devam eder. Yani çalıştırılacak kodlar do ifadesinin içerisinde yer alır. Şart sağlanmadığı durumda do ifadesi fazladan 1 kere çalıştırılmış olunur.
Bu anlatımlarımıza bir örnekle devam edelim.

public static void main(String[] args){
  int sayac = 1;
  do {
      System.out.println(sayac);
      count++;
  } while (sayac < 11);
}

Yukarıda bulunan do while ifadesinde do ifadesinin içerisinde yer alan kodlar çalıştırılır. Döngü şartı sağlandığı durumlarda bu işlem devam eder. Eğer şart hiç sağlanmamış olsaydı do ifadesinde yer alan kodlar 1 kere çalıştırılmış olacaktı.

Yukarıdaki kodun çıktısı :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10