Java for döngüsü

for döngüsünün diğer döngülerden farkı başlangıç, bitiş ve artış miktarının döngü içerisinde belirlenmesidir.
Yukarıda dediğimiz gibi for döngüsü 3 kısımdan oluşur.
1. Alan başlangıç parametresidir. Bu parametre döngünün nerden başlayacağını belirlediğimiz yerdir. 0 dersek 0 dan 10 dersek 10 dan başlar.
2. Alan şart ifadesidir. Bu alan da döngünün ne kadar döneceğini, hangi şart sağlanıncaya kadar devam edeceğini belirtir.
3. Alan artış miktarı kısmıdır. Bu alanda 1. işlemde belirlediğimiz başlangıç parametresinin ne kadar artacağını veya bazı durumlarda ne kadar azalacağını belirleriz.
Bunu bir örnekle inceleyelim :
public static void main(String[] args){
     for(int i=1; i<11; i++){
       System.out.println(i);
     }
}

Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi for döngüsü 1 ile 11 arasında sınırlandırılmıştır. i değişkeni maksimum alabileceği değer i<11 ifadesi kullanıldığı için 10 dur. Başlangıç değeri ise i=1 ifadesinden dolayı 1 dir. Her bir dönüşte artış miktarı i++ ifadesinden dolayı 1 olarak belirlenmiştir.

Yukarıdaki kodun çıktısı aşağıdadır:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10