Java if else if Kullanımı

if else if kavramı çoklu karar yapıları oluşturulurken oldukça kullanışlı bir yapıdır.

Daha önceki derslerimizde if else yapısını anlatmıştık. Burada if yapısı aynı şekilde kullanılır. Else if yapısı ise if e benzer şekilde çalışır. if yapısında eğer boolean değer true ise if bloğuna giriyordu ve else bloğunu yok sayıyordu. Burada da else if kavramı aynı şekilde çalışmaktadır.

Bunu bir örnekle açıklayalım :

class lifeacode{
  public static void main(String[] args) {

    if (boolean deger1) {
      //deger1 true ise çalıştırılır
    } else if (boolean deger2) {
      //deger2 true ise çalıştırılır
    } else if (boolean deger3) {
      //deger3 true ise çalıştırılır
    } else if (boolean deger4) {
      //deger4 true ise çalıştırılır
    } else {
      //Eğer yukarıdakiler çalıştırılmadı 
      //ise çalışır.
    }
  }
}

Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi tüm else if kavramları bir boolean değer ile kontrol edilmektedir. Yukarıdaki örnekte eğer değer1 false ise if bloğuna girmez ve else if de bulunan deger2 ye bakar eger true ise girer çalıştırır ve kendisinden sonra gelenleri yok sayar. Bu diğer else if ler içinde böyledir.