Java if Kullanımı

if ifadesi tüm programlama dillerinde olduğu gibi java dada karar ifadesi olarak kullanılır. Programın akışı if ifadesine geldiğinde if de bulunan doğru veya yanlış (true yada false) değerine göre if bloğunun içerisine girer veya girmez. Yani bu durumu boolean bir değer belirler.
İfadenin true olması halinda if bloğuna girer ve ordaki kodları çalıştırır. Eğer ifade false ise if bloğuna girmez ve o alanı yok sayar.

Bir örnek verecek olursak :

class lifeacode{
  public static void main(String[] args) {
  
    if (boolean değer){
     /* Buradaki kodların çalıştırılıp
          * çalıştırılmayacağını yukarıda bulunan if 
          * boolean değeri belirler
          */ 
    }
  }
}

Yukarıda bulunan if içerisindeki ifade yani boolean değer true olduğu zaman if bloğunun içerisine girer ve o alandaki kodları çalıştırır.
false ise yok sayar ve girmez.

Bu ifadeyi bir örnekle pekiştirelim :

class lifeacode{
  public static void main(String[] args) {

    int deger= 52;

    if (deger < 60) {
      System.out.println("LIFE A CODE");
    }
  }
}

Yukarıdaki örnekte deger değişkenine 52 sayısı atanmıştır. if içerisinde de deger değişkeni 60 sayısı ile kıyaslanmıştır. Bu durumda 52 sayısı 60 dan küçük olduğu için true değeri üretilir ve ekrana LIFE A CODE yazar.