Java Switch Case

Java da bulunan bir diğer karar yapısıdır. Switch çalışma mantığı olarak if – else if yapısına benzer şekildedir.
Çoklu karar yapısına sahiptir. Switch ifadesine gönderilen bir değer mevcut bulunan case yapılarına giderek kontrol edilir. Eğer verdigimiz değer ile case de bulunan değer eşitse o case çalıştırılır ve diğerleri yok sayılır. Eğer gönderdiğimiz değer case de bulunanlar ile uyuşmuyorsa default bloğu çalıştırılır. Daha anlaşılır olması için bir örnekle açıklayalım ;

public class lifeacode{
  public static void main(String args[]) {

    int secim;

    switch (secim) {
    case 1 :
      //secim değişkeni 1'dir.
      break;

    case 2 :
      //secim değişkeni 2'dir.
      break;

    case 3 :
      //secim değişkeni 3'dir.
      break;

    default :
      //secim değişkeni case ler ile uyuşmamaktadır.
      break;
    }
  }
}

Yukarıda görüldüğü gibi switch case yapısında hangi bloğun çalıştırılacağını secim değişkeni belirler. Burada değişkenin değeri 1 ise 1. case yapısı çalıştırılır. 2 ise 2. case yapısı, 3 ise 3. case yapısı çalıştırılır. Eğer değişkenin değeri hiç bir case ile uyuşmadıysa default alanı çalıştırılır. Java da switch case yapısının çalışma şekli bu şekildedir.