Java While Döngüsü

Programlama dillerinde döngüler aynı işlerin yapılması durumlarında kullanılırlar. while döngüsü kullanılırken içerisinde bulunan durumun sürekli true olmasına göre çalışır. Yani döngü her bir dönüşte verilen şartı kontrol eder. Eğer şart true ise bir kez daha döner. döngünün sonlanması için şartın false olması gerekmektedir. Eğer burada verilen şartta herhangi bir değişiklik yapılmaz ise yazacağımız while döngüsü sonsuz bir döngü olur. Bu da çoğu zaman istenmeyen bir durumdur.

Bir örnekle inceleyelim :

public class LifeACode{
  public static void main(String[] args) {
    int i=1;
    while (i<6) {
      // i sayısı her dönüşte bir arttırılır.
      System.out.println(i);
      i++;
    }
  }
}

Yukarıdaki örnek kodda görüldüğü gibi while döngüsü i değeri 6 dan küçük olduğu sürece dönecektir. i değerinin 6 ya eşit olduğu durumlarda döngü son bulacaktır. yukarıdaki kodun çıktısı aşağıdaki gibidir.

1
2
3
4
5