Java’nın Avantajları ve Özellikleri

Java’nın Avantajları

Java’nın özelliklerini ve avantajlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

  1. Basit olması
  1. Güvenli olması
  1. Taşınabilir olması
  1. Nesne yönelimli olması
  1. Güçlü olması
  1. Okuyuculu olması
  1. Tarafsız bir mimariye sahip olması
  1. Yorumlanabilir olması
  1. Yüksek performansa sahip olması
  1. Dağıtılmış olması
 1. Dinamik bir yapısının olması
1.  BASİT OLMASI :
  • Java’nın yazımı kolaydır. daha okunaklı bir yapısı vardır ve dikkat çekicidir.
  • Java geleceğe dönük olarak oluşturulacak yapılarla kullanımı kolaylaştırılır, sadeleştirilir ve öğrenmesi kolaydır.
 • Java da kullanılan kavramların çoğu C++ dan alındı. Bu yüzden Javayı öğrenmek daha basit bir hal almış oldu.
2.  GÜVENLİ OLMASI
  • Java programları diğer sistemlere zarar vermez. Bu yüzden daha güvenlidir.
  • Java oluşturulan internet uygulamalarına karşı güvenlik önlemi sağlar.
 • Java aynı zamanda web uygulamalarının erişimi içinde bir güvenlik denetimi sağlar.
3.  TAŞINABİLİR OLMASI:
  • Java farkı ortamlarda çalışabilir ve bunun için java run time system (JVM) kullanılabilir.
  • Java farklı platformda, işletim sisteminde (Windows, Linux, Mac) çalışabilir.
 • Java programları web üzerinden transfer edinebilirler. (Örn. Applets)
4.  NESNE YÖNELİMLİ OLMASI
  • Java nesne yönelimli bir programlama dilidir
  • Java da C++ gibi nesne yönelimlinin özelliklerinden faydalanır.
 • Java bir OOP dır.
5.  GÜÇLÜ OLMASI
 • Java sağlam bir şekilde yazılmış ve çalışma zamanı kontrolleri yaparak hatasız çalışmaya teşvik eder.
6.  OKUYUCULU OLMASI
 • Java çok çok kullanıcılı sistemlere entegre olur, destek sağlar.
7.  TARAFSIZ MİMARİYE SAHİP OLMASI
 • Java özel makinelere ya da işletim sistemi mimarilerine bağlı değildir. Java donanımdan bağımsızdır.
8.  YORUMLANABİLİR OLMASI
 • Java bytecode kullanarak cross-platformları destekler.
9.  YÜKSEK PERFORMANSI OLMASI
  •  Bytecode çok iyi optimize edilmiştir.
 • JVM derlenirken çok hızlı çalışır.
10.  DAĞITILMIŞ OLMASI
  • Java dağıtık çevreler için dizayn edilmiştir.
 • Java İnternet ile birlikte çalışır.
11.  DİNAMİK OLMASI
 • Java nesnelere erişimi doğrulamak için ve kullanılan objelerin bilgilerini taşır ve iletir.