Java Asal Sayı Bulma

Java asal sayı bulma örneği, Java da kullanıcıdan aldığımız değere göre o değere kadar olan asal sayıları ekran çıktısı olarak veren program kodu ve ekran çıktısı aşağıdadır.

import java.util.Scanner;
public class AsalSayi{
  public static void main(String[] args) {    

    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Üst Değer Limiti Giriniz : ");
    int deger = scan.nextInt();
    int kontrol = 0;

    if(deger<2){
      System.out.println("En kucuk asal sayi 2 dir.");
    }

    for(int i=2; i<=deger;i++){
      
      for(int j=2;j<i;j++){        

        if(i%j == 0){
          kontrol = 1;
        }
      }

      if(kontrol == 0){
        System.out.println(i);
      }else{
        kontrol = 0; 
      }   
    }
  }
}

Ekran Çıktısı :

Üst Değer Limiti Giriniz :
20

2
3
5
7
11
13
17
19