Java Armstrong Sayı Bulma

Tüm basamaklarındaki rakamların sayı değerlerinin küpleri toplamı,kendisine eşit olan sayılara “Armstrong sayı”denir.

Örneğin; 371=33+73+13=27+343+1=371

import java.math.*;
import java.util.Scanner;
public class JavaArmstrongSayi {
  public static void main(String args[]) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Sayi Giriniz : ");
    int deger = scan.nextInt();
    int n = deger;
    int kalan = 0;
    int yenideger = 0;
    int length = String.valueOf(deger).length();
    
    for(int i=1;i<=length;i++){
      kalan = deger%10;
      yenideger = yenideger + (int)Math.pow(kalan,length);
      deger = deger/10;
    }
    
    if(yenideger == n){
      System.out.println("Sayi Armstrong Sayidir : " + n + " = " + yenideger);
    }else{
      System.out.println("Sayi Armstrong Sayi Degildir");
    }
  }
}

Ekran Çıktısı :
371

Sayi Armstrong Sayidir : 371 = 371