Java Çarpım Tablosu Oluşturma

Java da çarpım tablosu örneği için kullanıcıdan bir sayı girmesini isteyeceğiz girdiği sayı ile 1’de 10’a kadar çarpım tablosu oluşturacağız

import java.util.Scanner;
public class JavaCarpimTablosu {
  public static void main(String args[]) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Bir Sayi Giriniz : ");
    int deger = scan.nextInt();
    for(int i=1;i<=10;i++){
      System.out.println(x + "x" + i + " = " + (i*x));
    }
  }
}

Ekran Çıktısı :
5

5×1 = 5
5×2 = 10
5×3 = 15
5×4 = 20
5×5 = 25
5×6 = 30
5×7 = 35
5×8 = 40
5×9 = 45
5×10 = 50