Java Interger Karşılaştırma

Java da karşılaştırma yapmak için kullanıcıdan iki değer alacağız ve bu sayılardan hangisinin büyük olduğunu bulacağız. Java Integer(int) tamsayı karşılaştırma örneği aşağıdadır.

import java.util.Scanner;
public class IkiSayiKarsilastirma{
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Birinci Sayiyi Giriniz : ");
    int deger1 = scan.nextInt();

    System.out.println("Ikinci Sayiyi Giriniz : ");
    int deger2 = scan.nextInt();

    if(deger1 > deger2){
      System.out.println("BIRINCI SAYI BUYUK");
    }else if(deger2 > deger1){
      System.out.println("IKINCI SAYI BUYUK");
    }else{
      System.out.println("IKI SAYI ESIT");
    }
  }
}

Ekran Çıktısı : 

Birinci Sayiyi Giriniz :
5
Ikinci Sayiyi Giriniz :
8

IKINCI SAYI BUYUK