Java Palindrom Sayı Bulma

Java da kullanıcının girdiği değerin tersini alarak girilen değerin tersine eşit olup olmadığını bulduran program kodu. Java palindrom sayı bulma örneği aşağıdadır.

import java.util.Scanner;
public class PalindromSayi {
  public static void main(String args[]) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Sayi Giriniz : ");
    int palindrom = scan.nextInt();
    int ilkdeger = palindrom;    
    int length = String.valueOf(palindrom).length();
    
    int kalan,deger=0;
    for (int i = 0; i<length; i++){
      
      kalan = palindrom % 10;
      deger = deger * 10 + kalan;
      palindrom = palindrom /10;
    }
    
    if(deger == ilkdeger){
      System.out.println(deger + " Palindrom Sayidir.");
    }else{
      System.out.println(deger + " Palindrom Sayi Degildir.");
    }
    
  }
}

Ekran Çıktısı :

Sayi Giriniz:
1221

1221 Palindrom Sayidir.

Ekran Çıktısı 2 :

Sayi Giriniz:
8996

8996 Palindrom Sayi Degildir.