Java Dairenin Alanını Hesaplama

Java dairenin alanını hesaplama.Dairenin alanını 2 * r * PI sayısı. Java da kullanıcıdan alınan yarıçapa göre dairenin alanını hesaplayan program aşağıdadır.

import java.io.IOException;
import static java.lang.Math.*; 
import java.util.Scanner; 
public class DaireAlani{
  public static void main(String args[]) {
    
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Yaricap Giriniz : ");
    scan.useLocale(Locale.US);
    double yaricap = scan.nextDouble();
    double alan = Math.PI * yaricap * yaricap;
    System.out.println(alan);

  }
}

Ekran Çıktısı :
5

78.53981