Java Dikdörtgen Çevre Hesabı

Java da dikdörtgenin çevresini hesaplamak için kullanıcıdan 2 değer alacağız. 1. değerimiz genişlik değeri 2. değerimiz de yükseklik değeridir. Dikdörtgenin çevresi 2*(genişlik + yükseklik) formülü ile hesaplanır.

import java.util.Scanner; 
public class DikdortgenCevresi{
  public static void main(String args[]) {
    
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Genislik Giriniz : ");
    int genislik = scan.nextInt();
    System.out.println("Yukseklik Giriniz : ");
    int yukseklik = scan.nextInt();
    
    int cevre = 2*(genislik + yukseklik);
    System.out.println("Dikdortgenin Cevresi : " + cevre);
    
  }
}

Ekran Çıktısı :
Genislik Giriniz :
10
Yukseklik Giriniz :
12
Dikdortgenin Cevresi : 44