Java Do While Örnekleri

Java da do while örneği belirleyeceğimiz bir değişkeni döngü içesinde arttıracağız ve döngünün belirli bir koşula kadar devam etmesini sağlayacağız.

public class DoWhileOrnegi
{
 public static void main(String[] args)
 {
   int i = 0;
   do{
    System.out.println("Dongu:" + i);
    i++;
   }while(i < 5);

  }
}

Ekran Çıktısı : 
Dongu : 0
Dongu : 1
Dongu : 2
Dongu : 3
Dongu : 4