Java if else Örnekleri

Java da if else uygulaması için kullanıcıdan alacağımız bir sınav notunun geçer not olup olmadığını kontrol edeceğiz. Java da geçer not ile bir karşılaştırma yapacağız.
import java.util.Scanner; 
public class IfElseOrnek
{
 public static void main(String[] args)
 {
  System.out.println("Not Giriniz: ");
  Scanner scanner = new Scanner(System.in);
  int not= scanner.nextInt();

  if(not < 50){
    System.out.println("Gecme Notu 50 KALDINIZ");
  }else{
    System.out.println("Gecme Notu 50 GECDINIZ");
  }
 }
}

Ekran Çıktısı : 
 
Not Giriniz :
45
Gecme Notu 50 KALDINIZ.