Java Kullanıcıdan Değer Alma

Java da klavyeden girilen değeri almak için scanner kütüphanesi eklenmelidir. Scanner sınıfı eklendikten sonra klavyeden girilen değerler alınabilir.
Scanner kütüphanesi java.util içerisinde bulunmaktadır.

Örneğimiz aşagıdaki gibidir :

import java.util.Scanner; 

public class ScannerSinifi
{
 public static void main(String[] args)
 {
  System.out.println("Adinizi Giriniz: ");
  Scanner scanner = new Scanner(System.in);
  String adi= scanner.nextLine();
  System.out.println("Adiniz " + adi);
 }
}

Ekran Çıktısı :

Adinizi Giriniz:
lifeacode
Adiniz lifeacode