Java Switch Case Örnekleri

Java da switch case örneği için kullanıcan bir değer alacağız ve bu değeri switch ifadesi ile kontrol edeceğiz. Java switch case yapısını switch case örnekleri ile daha iyi anlayabilirsiniz.

import java.util.Scanner; 
public class SwitchCaseOrnek
{
 public static void main(String[] args)
 {
  System.out.println("1-5 Arasi Bir Deger Giriniz");
  Scanner scanner = new Scanner(System.in);
  int deger= scanner.nextInt();

  switch (deger) {
     case 1: 
      System.out.println("Girdiginiz deger " + deger);
      break;
     case 2: 
      System.out.println("Girdiginiz deger " + deger);
      break;
     case 3: 
      System.out.println("Girdiginiz deger " + deger);
      break;
     case 4: 
      System.out.println("Girdiginiz deger " + deger);
      break;
     case 5: 
      System.out.println("Girdiginiz deger " + deger);
      break;
     default: 
      System.out.println("Deger 1-5 Arasinda Olmalidir.");
      break;
 }
}

Ekran Çıktısı 1:
1-5 Arasi Bir Deger Giriniz
3
Girdiginiz deger 3

Ekran Çıktısı 2:
1-5 Arasi Bir Deger Giriniz
13
Deger 1-5 Arasinda Olmalidir.