Java While Döngüsü Örnekleri

Java while döngüsü örneğimiz için kullanıcıdan bir değer alacağız bu değer bizim döngümüz ün dönme sayısı olacaktır. Java while döngüsü örnekleri ile bu konuyu daha iyi anlayabilirsiniz

import java.util.Scanner;
public class WhileDongusu{
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Birinci sayiyi giriniz ");
    int dongusayisi = scan.nextInt();
    int i = 1;
    while{
      System.out.println("Dongu " + i);
      i++;
    } 
  }
}

Ekran Çıktısı :

Dongu Sayisini Giriniz :
7

Dongu 1
Dongu 2
Dongu 3
Dongu 4
Dongu 5
Dongu 6
Dongu 7