JavaScript Değişkenleri

JavaScript dilinde değişken tanımlanırken dikkat edilmesi gerekenler:

  • Değişken isimleri sayı ile başlamaz.

1sayi=1;  //yanlış kullanım

sayi1=1;  //doğru kullanım

 

  • Değişken isimleri $ ya da _ ile başlayabilir.

$sayi1=1;  //doğru kullanım

_sayi1=";  //doğru kullanım

 

  • JavaScript dilinde değişken tanımlanırken “var” ifadesi kullanılır.

var a = 1;   //doğru kullanım

var b = 2;   //doğru kullanım

Yukarıda a ve b isminde bir değişken tanımladık ve değerine 1 ve 2 sayılarını atadık. Ayrıca var ifadesi ile tek satırda birden fazla değişken tanımlanabilir.

var a = 5, var b = 12, var c = 20;

Yukarıda tek bir “var” ifadesi kullanarak tek satırda birden fazla değişken tanımladık.