JavaScript İfadeleri

  • JavaScript dili ile kod yazılırken satırlardan sonra noktalı virgül(;) işareti konur.

X=1;

Y=2;

Topla= x + y;

  • Tabi yukarıdaki duruma istisna olan durumlar da vardır. If, function, for gibi ifadeler kullanılarak kodlama yapıldığında noktalı virgül kullanılmaz. Bu ifadeler tanımlanırken kıvrımlı parantez kullanılır.

 function ornek() {

document.getElementById(“baglanti”).innerHTML=”baglanti 1”;

}

  • JavaScript dilinde kodlama yapılırken değişken ve değerler bitişik yazılabilir. Buna alternatif olarak değişken ve değerler arasında boşluk bırakılabilir.

sehir1    =   ”istanbul”;

sehir1=     ”istanbul”;

Yukarıda belirtilen değişkenler aynı değere sahiptir.