JavaScript Metin Verileri

JavaScript dilinde string ifadeleri tek tırnak veya çift tırnak içerisine yazılır. Aşağıda string bir örnek tanımlayalım.

var isim="lifeacode";

Metin verisi içerisinde bulunan herhangi bir karaktere, karakter sırasının bir düşük sayısı köşeli parantez içerisinde yazılarak erişilir. Örneğin yukarıda “lifacode” değerinde “l” harfine ulaşmak için [0] ifadesi kullanılır. Aşağıda bir örnekle inceleyelim.

var isim="lifeacode";
var karakter = isim[0];    // "l" karakterini belirtir.

Metin değişkenleri tanımlanırken kesme işareti içerisine tırnak veya tırnak işareti içerisine kesme işareti kullanabilir. Aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz:

var isim="İstanbul'un en büyük semtindeyiz."; 
var isim='Yaşadığım yer "İstanbul" dur.'; 

Yukarıdaki işlemi yapmak yerine kaçış işaretleri de kullanılabilir.

var isim="İstanbul\'un en büyük semtindeyiz."; 

JavaScript Length(Metin Verileri) Kullanımı

Değişkenden sonra .length yazarak değişkende bulunan değerin karakter uzunluğu öğrenilir.  Metinsel verilerde .length özelliği kullanılır.

var sehir="İstanbul";
var karakter = sehir.length;   // Şehir değişkeninin değerinin karakter uzunluğunun 8 olduğunu belirtir.


Değişken İçerisinde Kelime Bulmak

Metinsel bir değer içerisinde geçen bir yazının ilk bulunduğu yer indexOf() yöntemi ile bulunur.

var bilgi="Lifeacode eğitim sitesi platformudur.";
ilksozcuk=bilgi.indexOf("bir");  //konumun değri 10 olur.

İlk benzer kelimeyi bulmak için indexOf() kullanılırken son benzer kelimeyi bulmak için lastIndexOf() kullanılır.

Yazı Değiştirmek

Değişkende yer alan bir kelimeyi replace() yöntemi ile değiştiririz. İlk olarak bulunmasını istediğimiz kelimeye parantez içerisinde yer veririz. Ardından virgül koyarak yeni kelimeyi yazarız.

var sehir="İstanbul dünyanın en güzel şehridir.";
ilksozcuk=ilksozcuk.replace("İstanbul", "Ankara");

Replace yönteminde de regular expressions (düzenli ifadeler) kullanılabilir.

Küçük Harfleri Büyük Harf Yapmak

toUpperCase() yöntemi ile bir metindeki bütün harfleri büyük harf yapar.

var ornek="Lifeacode bir eğitim sitesidir.";
var ornek2 = ornek.toUpperCase();

Ekran Çıktısı: "LİFEACODE BİR EĞİTİM SİTESİDİR."

Metinden İstenilen Bir Kısmı Çıkarmak

Substring() yöntemi ile bir metin içerisinde istediğimiz bir kısmı alabiliriz. Her karakterin bir indis numarası olduğunu düşünürsek belirteceğimiz iki indis numarası arasındaki metni çekip alabiliriz. Aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz:

var ornek="Lifeacode Eğitim Platformudur."; 
var ornek1 = ornek.substring(0,9);

Ekran Çıktısı: "Lifeacode"

Yukarıdaki örnekte lifeacode kelimesini elde ederiz.

Özel Karakterler JavaScript

Metin türü değişkenler kullanılırken kesme işareti ve tırnak işareti kullanılır. Karışıklığın önüne geçmek için kesme işaretini ve tırnak işaretini kullanırken dikkat edilmesi gerekir.

var ornek="Lifeacode "Eğitim" Platformudur."; 

Yukarıdaki cümleyi JavaScript dili “Lifeacode” olarak algılar. Bu karışıklığın önüne geçmek için kaçış işaretleri kullanılır.

var ornek="Lifeacode "Eğitim" Platformudur."; 

Yukarıdaki örnekte karışıklığın önüne geçmek için kaçış işaretleri kullandık.

JavaScript Metni Dizeye Dönüştürmek

JavaScript dilinde herhangi bir metni dizeye dönüştürürken split() yöntemi kullanılır.

 

var ornek="x,y,z";
var ornek1=ornek.split(",");