JavaScript Operatörleri

JavaScript dilinde değişkenler arası işlemler operatörlerle yapılır.

 

Aritmetik İşaretler

Sayısal veri içeren değişkenler arasında işlem yapmak için aşağıdaki operatör işaretlerini kullanırız.

İşaret
Anlamı
Örnek
Sonuç
+
Toplama
a= 5+10;
15
Çıkarma
a= 10-5;
5
*
Çarpma
a= 5*5;
25
/
Bölme
a= 6/2;
3
%
Mod
a= 10% 3;
1
++
Sayıyı Bir Artır
a= 2; a++;
3
Sayıyı Bir Azalt
a=2; a–;
1

 

Değişkene Değer Atama

Değişkene değer atamak için (=) işareti kullanırız. Eşittir işaretinin sol tarafında yer vereceğimiz matematiksel işaret ile değer atayabiliriz.

İşaret
Anlamı
Örnek
Sonuç
+=
Kendi ile toplam
a += b;
a = 5
-=
Kendinden çıkar
a -= b;
a = 3
*=
Kendiyle çarp
a *= b;
a = 14
*=
Kendine böl
a /= b;
a = 6
%=
Mod
a %= b;
a = 1

 

Eşittir Operatörü(=)

Bir değişkene değer atarken (=)eşittir operatörünü kullanırız. Örneğin x değişkenine 5 değerini verirken x=5; şeklinde yazılır.

Eşittir operatörü aynı zamanda iki değişken arasında yapılan işlemin sonucunu yazmak için kullanılır.Örnek verecek olursak a=b+c; şeklinde yazabiliriz.

 

Metinsel Değerlerde İşlem Yapmak

İki metinsel veriyi (+) artı işareti ile birleştirebiliriz.

var isim = "İbrahim";
var soyisim = "Lifeacode";
var isimsoyisim = isim + " " + soyisim; 

 

Sayı ve Metin İfadeleri Arasında Birlikte İşlem Yapmak

Sayısal iki değer toplanırken sonuç sayısal olarak belirtilir ve belirtilen sayılar arasında belirtilen işlem yapılır. Bir metin ve bir sayısal değer arasında işlem yapılırsa sonuç metinsel olarak ifade edilir.

a = 3+2;
b= "3" + 2;
c= "Mehmet" + 1;