JavaScript Yorum Satırı

JavaScript dilinde de birçok dilde olduğu gibi yorum satırları bulunur. Bilgi verme ya da hatırlatma işlevlerinde kullanılan bu satırların kullanım şekli de birçok dil ile benzerdir.

 

<script>

x=1;

 // X’in değeri 1 olarak tanımlanmıştır.

y=2;

// Y’nin değeri 2 olarak tanımlanmıştır.

topla z= x+y;

document.getElementById(“toplam”).innerHTML = z;

/*

Yukarıda x ve y değişkenlerine birer değer atadık. Daha sonra x ve y değerlerini topladık. Topladığımız bu değeri z değişkenine atadık.

*/

</script>

 

Yorum satırı kullanımına JavaScript dili örneklerinde detaylı olarak yer vereceğiz.